Europos centro golfo klubas
2020
2019
2018
2017
2016

Beginners' golf tournament

2020-09-22, Tuesday