Europos centro golfo klubas
2018
2017
2016

Daily Card golfo taurė